In tijden van rampspoed en onzekerheid is het een lastige klus om een jaar positief en hoopvol af te sluiten, maar goed, in elk begin schuilt een nieuwe betovering schreef Hermann Hesse, en omdat dat in het Duits nog troostender klinkt, lijkt het ons geheel opportuun om die vertaling mee te geven:

‘Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.’

Uit 2021 neem ik polarisatie mee en een mentaal onbehagen dat als een duistere en klamme bedsprei over mijn schouders lag. Ik weet ook niet goed wat ik moet aanvangen met de voors en tegens, en alle stadia met meningen en meninkjes die zich daar ergens tussenin bevinden. Ik kijk naar mijn bejaarde vader die zonder Facebook en smartphone is opgegroeid en zie een man die gegroefd is door het leven, maar die het op dit moment best oké vindt om op het zijspoor te rijden. Een rijweg die niet wordt bereikt door de ruis en de ellendige stroom van hate speech.

Als online vrijetijdsmagazine hebben we begin 2021 zware klappen gekregen. Dat was een bijzonder contrast met het sentiment tijdens de eerste lockdown, toen june. op een bepaald ogenblik 35.000 lezers bereikte. Maar in de eerste maanden van dit jaar was u het grondig beu en bepaald met ons oneens. U wilde niets van reisinspiratie horen, en die takeaway-dozen van restaurants, daar had u het beste ook al van gezien.

Echt ongelijk konden we u niet geven. De overheden in Europa blonken uit in miscommunicatie en de tegenspraak was zo ergerlijk dat het geklungel bijna weer iets vertederends had. Reisagenten moesten aan de slag met gezondheidsformulieren van tientallen bestemmingen en aan de deur van uw favoriete restaurant werd plots om een laissez-passer verzocht. Probeer in die sfeer maar eens een verhaal te schrijven of tips te geven.

En toen deden we iets geheel onverwacht.

‘Sometimes it is the people no one can imagine anything of who do the things no one can imagine.’
(Alan Turing)

We zetten de negatieve energie om in positieve. Investeerden in june., namen een collega aan, startten een nieuwe onderneming, haalden er nog een tweede collega bij. We geloven immers dat u meer dan ooit recht hebt op authentieke informatie en creatieve communicatie. En we stellen vast dat de partners waarmee wij samenwerken zo hard en zo intensief hebben gevochten om uit de crisis te geraken, dat zij nu goede communicatie nodig hebben om hun boodschap kracht bij te zetten.

Dus ja, in elk begin schuilt een zekere betovering. Een sprankel adrenaline die je psychische gezondheid een boosterprik geeft. In 2022 verhuizen we met ons team naar een gloednieuw kantoor in Gent, een stap waar we met z’n allen heel hard naar uitkijken. Het is de bedoeling om daar met gelijkgezinde ondernemers een multidisciplinair contentverhaal te schrijven, om met andere woorden positieve, goedlachse, creatieve mensen mee in bad te trekken om zo als onderneming nog beter en sterker te worden, en u als lezer via june. en onze andere kanalen nog meer te geven waar u recht op hebt: schoonheid, esthetiek, authenticiteit. En june. blijft op dit moment volkomen gratis!

Tot slot wil ik u een goede gezondheid wensen. Niet zomaar als aanhangsel, uitgesproken door de zatte nonkel, na het gretig kussen van de aangetrouwde nichtjes, maar een oprechte gedachte. Er worden nog teveel mensen ziek, niet alleen door een virus, maar ook door tumoren en infarcten, of door een psychisch euvel. Het opkrikken van de mentale gezondheid wordt de allergrootste uitdaging voor 2022.

Het hele june. team en de collega’s van the content crew wensen u een warme kerst en een inspirerend en hoopvol nieuw jaar.

Toni De Coninck
Hoofdredacteur

Ontdek nog meer artikels over ...