Ik kwam, ik zag, ik compenseerde

‘De beste CO2-molecule is de CO2-molecule die we niet uitstoten.’ Dat is het uitgangspunt van Treecological, een initiatief van BOS+, met de ondersteuning van Ecolife. ‘Jammer genoeg is het niet altijd mogelijk om CO2-uitstoot volledig te vermijden,’ aldus Bart Carlier, communicatieverantwoordelijke van Treecological. Daarom bieden organisaties zoals Treecological en Greentripper de mogelijkheid om je CO2-uitstoot te berekenen én deze te compenseren.

Om de CO2-uitstoot van je vlucht te compenseren laat je een organisatie, zoals Treecological en Greentripper, de CO2-uitstoot van je vlucht berekenen. Op basis van dat bedrag doe je een gift aan de onderneming en zij compenseren dat geld. Maar hoe werkt zo’n compensatie nu juist?

‘Turning travel into trees’: Treecological compenseert door bomen te planten. ‘Bomen nemen CO2 op en leggen het vast voor jaren. Bomen zijn echte koolstofreservoirs omdat de koolstof opgeslagen zit in het hout, de bladeren en de bodem,’ zegt Bart Carlier.

Bij Greentripper gaat het er anders aan toe. Je compenseert eveneens via een financiële bijdrage maar dit keer niet voor het aanplanten van bossen: ‘Met deze bijdrages wordt een CO2-verlagingsproject gerealiseerd dat gelijk is aan de CO2-uitstoot van je reis.’ Dankzij deze projecten krijgen lokale huishoudens toegang tot duurzame energie. Er worden waterfilters geïnstalleerd in Benin, efficiënte houtskoolovens voorzien in Oeganda, enzovoort. ‘Dat is niet alleen beter voor het klimaat maar ook voor de duurzame en lokale ontwikkeling.’, licht Anne Robertz van Greentripper toe.

Zowel Treecological als Greentripper werken samen met lokale NGO’s. Treecological legt bossen aan in Ecuador, in de noordelijke provincie Pichincha, en werkt er samen met Mindo Cloudforest Foundation. Deze non-profitorganisatie is gespecialiseerd in het beschermen van bedreigde habitats. De verschillende NGO’s met wie Greentripper samenwerkt beantwoorden altijd aan strenge internationale normen zoals de Gold Standard om een waarborg te bieden voor definitieve CO2-reductie mét een positieve sociale impact voor de lokale bevolking.

Maar wat gebeurt er dan preciés met onze centen? Dat blijkt niet zo’n lastige vraag te zijn. ‘Als je 1 ton compenseert, is 1 ton gereduceerd. Niet meer maar ook niet minder. Een deel van de prijs wordt besteed aan het geselecteerde klimaatproject, een deel gaat naar de ontwikkeling van nieuwe CO2-compensatieprojecten en een deel is voor administratieve kosten,’ aldus Anne van Greentripper.

Ik wil vliegen, ik wil vrij zijn!

Zullen we dan allemaal massaal blijven vliegen en onze CO2-uitstoot laten compenseren? Dat kan, maar denk er toch maar twee keer over na. Zou jij echt bereid zijn om je vlucht te compenseren? Of moet het dan worden verplicht door de overheid?

Greentripper is er alvast van overtuigd dat de CO2 compensatiekost in elk vliegtuigticket zou moeten worden begrepen: ‘Maar dat moet absoluut niet ten koste gaan van de kwaliteit van de klimaatprojecten! Het moet blijven gebeuren met klimaat- en CO2-reductieprojecten die gecertificeerd zijn of die een geloofwaardig label hebben zoals Gold Standard of Plan Vivo.’

Van de respondenten die deelnamen aan de reisenquête gaat 82% vaker met het vliegtuig op reis

june. deed de test en vroeg aan 200 Vlamingen wat zij zelf zouden doen. Goed nieuws voor milieuorganisaties zoals Greentripper en Treecological want uit de enquête blijkt dat 34% bereid is om altijd te compenseren. 27% wilt een compensatie betalen als die minder is dan 20 euro, 21% als die minder is dan 10 euro. Slechts 17% is niet bereid om een compensatie te betalen.

En deze ingesteldheid begint Greentripper stilaan te merken aan de cijfers: ‘Bij Greentripper hebben ongeveer 1500 mensen hun vlucht gecompenseerd in 2018. Dat is niet veel in vergelijking met het aantal passagiers in België, dat waren er 35 miljoen in 2018, maar er is licht aan het einde van de tunnel, want dit cijfer is aan het toenemen.’

Ook Treecological ziet het aantal hectare aan aangeplante bossen uitbreiden: ‘In 2017 plantten we al vijf hectare tropisch nevelwoud aan, ondertussen is dat zes hectare geworden ofwel 7167 geplante bomen.’

Make love, not CO2!

Het meest besproken onderwerp van de laatste maanden laat ons niet meer los. Je leest ze wel vaker, de krantenkoppen met klimaat-dit-en-klimaat-dat. Je voert geen gesprek meer zonder CO2 erin te vermelden en je gaat niet meer slapen tenzij je zeker bent dat de verwarming is uitgeschakeld. En denk jij nu ook twee keer na voor je de auto neemt om naar het werk te gaan?

Maar waarom staan we hier niet bij stil als we op reis gaan? We zouden ook de trein kunnen nemen in plaats van het vliegtuig.

Je wilt je CO2-uitstoot verminderen en je twijfelt nog over de keuze: het vliegtuig is altijd slechter, de trein is altijd beter. Want een vliegreis belast het milieu 7 tot 10 keer meer als dezelfde reis per trein. Dat komt doordat vliegtuigen kerosine verbranden waardoor ze CO2 uitstoten. Maar dat is niet alles, er komen nog andere stoffen vrij zoals stikstofoxiden en roet. Genoeg redenen dus om niet met het vliegtuig te gaan, toch?

Daarom wendde june. zich ook hier tot de Vlaamse reiziger om te weten te komen waarom het vliegtuig zo populair blijft? En nee, het is niet voor de aantrekkelijke stewardessen, of de verleidelijke piloot.

Het is bijna beschamend om de cijfers mee te delen, maar anderzijds drukken ze ons met de neus op de feiten. Van de respondenten die deelnamen aan de reis-enquête gaat 82% vaker met het vliegtuig op reis. Dat betekent dat er maar 18% vaker met de trein reist. Bij jongeren (jonger dan 30) is dat 80,4% met het vliegtuig en 19,6% met de trein. Bij 30-plussers is dat respectievelijk 90% en 10%.

Door Marie Germis.

Volgende week: ‘Treintrots en vliegvluchtig’