Het Museum Hof van Busleyden is een verborgen parel die stamt uit een tijd vol veranderingen. Het exterieur van het stadpaleis geeft meteen een zekere sfeer: hier gebeurden vroeger erg belangrijke zaken. Het interieur staat dan weer in schril contrast. Het oogt heel licht en modern. De ruime zalen dompelen je elk op hun eigen manier onder in de wereld van toen.

It almost seemed a lily
Een bezoek aan het museum begint bij de tijdelijke tentoonstelling van kunstenares Berlinde De Bruyckere. Zij laat zich inspireren door de Besloten Hofjes van de 16eeeuw. Deze Hofjes fungeerden als een soort paradijselijke tuin vol perfectie. Haar kunst toont een zekere vorm van vergankelijkheid. Het is ruw, maar toch zit er schoonheid in.
De expositie van de Besloten Hofjes sluit naadloos aan bij de bestaansreden van het museum: het leven van de Bourgondiërs op een vlotte manier vertellen aan mensen. Iedereen weet wel iets over de Bourgondische geschiedenis. We weten dat het gaat over veel en lekker eten en dat Vlamingen heel Bourgondisch gebleven zijn. Maar het gaat zoveel verder dan dat.

Bourgondiërs waren gek van grote feesten

Schone schijn
De Bourgondiërs hebben de Latijnse cultuur met veel aandacht voor uiterlijke schijn naar Vlaanderen gehaald. Hier blijft het rijke Roomse leven tot op heden relevant. Vlamingen zijn, in tegenstelling tot onze noorderburen, katholiek gebleven en omarmden de bijhorende cultuur volledig. De Nederlanders werden protestants, daarom focussen zij zich toch vooral op de innerlijke mens en houden ze een bepaalde rationaliteit in het achterhoofd.
De toenmalige heersers hebben veel zaken opvallend goed hebben aangepakt. In die periode was het belangrijk om machtig te zijn. Als je dan eindelijk veel macht had, dan moest je die rijkelijk tentoonstellen. ‘Bourgondiërs waren dan ook gek van grote feesten’, aldus Samuel Mareel. Met deze conspicuous consumption toon je hoe invloedrijk je bent. Die macht behouden én vergroten was het ultieme doel natuurlijk. Ten tijde van de Bourgondiërs was het een goed idee om je macht te vergroten door je kind, vooral je dochter dan, uit te huwelijken aan een goede partij. Deze verstandshuwelijken, die soms overgingen in liefde, waren dé uitgelezen manier om je rijk te vergroten. Door een weldoordacht huwelijk verenigden de dynastieën van de Habsburgers en de Bourgondiërs zich in een groot rijk waarin naar verluidt de zon zelfs niet onderging.

Het museum neemt zijn bezoekers mee op reis naar het verleden

Een link tussen verleden en toekomst
Ten tijde van de 16eeeuw was de communicatie beperkter dan nu. ‘Toch wist men gedurende een lange periode heel diverse streken in het rijk samen te houden’, zo stelt Samuel Mareel. De nadruk lag toen heel sterk op een natiestaat waarin de afzonderlijke regio’s elk hun eigen identiteit behielden. Museum Hof van Busleyden trekt dit door naar het hedendaagse Mechelen. Nu leven we ook in een sterk veranderende maatschappij waarin het belangrijk is om een soort verbondenheid te creëren. Daarom krijgt elke Mechelaar de kans om ideeën te geven die van Mechelen een betere stad maken. Goede ideeën krijgen telkens één vierkante meter grond waarop alles uitgewerkt kan worden. Met deze burgerparticipatie speelt de stad in op een drang naar samenhorigheid. Er zijn verschillende culturen en identiteiten die een manier moeten vinden om er samen iets moois van te maken.
Museum Hof van Busleyden vertelt het verhaal van de ingewikkelde geschiedenis van de Habsburgers en de Bourgondiërs, maar toch krijg je op geen enkel moment het gevoel dat het overdondert. Het museum neemt zijn bezoekers mee op reis naar het verleden en doet dit via de hedendaagse technologie. Met een groot touch screen swipe je door stambomen en zie je de huwelijken tussen de invloedrijke figuren. Je hoort de muziek van toen en wat verder kun je zelfs kantklossen. Museum Hof van Busleyden toont op een aangename manier de leefwereld van mensen in een tijd vol veranderingen. Ondanks hun onderlinge verschillen maakten ze er het beste van.

Door Gracedyne Neirynck.

Museum Hof van Busleyden
Frederik de Merodestraat 65
2800 Mechelen
www.hofvanbusleyden.be